Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo tồn kiến trúc Làng Tày cổ (Bản Mù), thôn Đống Đa, xã Thượng Nông, để khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết của các dân tộc, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, thu hút khách du lịch.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đang triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó có thực hiện dự án Bảo tồn làng cổ dân tộc Tày thôn Đống Đa, xã Thượng Nông, huyện Na Hang. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, phát huy tối đa giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.