Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư đường điện 0,4 kV vào nhóm hộ Nà Luông, thôn Thôm Luông.

TRẢ LỜI:

Xã Thượng Nông, huyện Na Hang được cấp điện qua 06 trạm biến áp, tổng công suất là 605kVA-35/0,4kV, cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trong xã.

Khu vực Nà Luông, thôn Thôm Luông có 02 nhóm hộ dân, mỗi nhóm có 03 hộ dân nằm theo trục đường đi Pắc Củng (Bản Giòong) ở cách cột cuối đường dây hạ áp lộ 2 sau Trạm biến áp Nà Ca khoảng từ 0,8-1,2 km, mật độ dân cư thưa khi kéo dài thêm đường dây hạ áp thì chất lượng điện áp không đảm bảo, cùng với đó là suất đầu tư lớn. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn vốn của ngành điện còn hạn chế chưa thể đầu tư xây dựng ngay được.