Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Thôm Luông và Đầu tư nâng cấp công trình nước sinh hoạt của thôn Đống Đa 2 hiện đã xuống cấp, không bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và 1.8. Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở, Tiểu học đang xây dựng tại khu Nà Măn và các hộ dân đang sinh sống tại đây.

TRẢ LỜI:

Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thượng Nông, huyện Na Hang đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng.

Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn xã Thượng Nông, xem xét sự cần thiết, xác định quy mô đầu tư, khái toán kinh phí, lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các ngành liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư công trình theo quy định.