Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương cấp kinh phí xây kè chống sạt lở bờ suối để đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn xã.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Suối Bản Mù chảy qua các thôn Nà Tà, thôn Đống Đa trên địa bàn xã Thượng Nông, trong những năm gần đây do ảnh hưởng các đợt mưa lũ, lũ quét đã gây ra hiện tượng sạt lở một số vị trí dọc bờ suối gây mất đất sản xuất nông nghiệp của người dân dọc theo bờ suối. Tại thời điểm kiểm tra, một số đoạn có hiện trạng sạt lở, có ảnh hưởng đến đất canh tác, nhà ở của nhân dân,...

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè bờ suối Bản Mù để bảo vệ diện tích đất sản xuất, ao nuôi cá, nhà ở của nhân dân tại các thôn Nà Tà, Đống Đa là cần thiết, phù hợp với danh mục đầu tư công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, cụ thể: “Kè suối Bản Mù, xã Thượng Nông được quy hoạch đầu tư xây dựng kè đá xây, kè bê tông trong giai đoạn 2026-2035 với tổng chiều dài 2,0km”. Tuy nhiên do nguồn lực của tỉnh rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư các công trình kè bảo vệ bờ suối bị sạt lở mất đất sản xuất là rất lớn.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân đang sinh sống và sản xuất dọc bờ suối Bản Mù, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang:

+ Tuyên truyền đến các hộ gia đình các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có mưa lũ, sẵn sàng phương án và tổ chức sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ suối nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

+ Xem xét di chuyển các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đa - Bí thư Chi bộ thôn Nà Tà có nhà ở sát bờ suối.

+ Tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư và ước tổng kinh phí đầu tư, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng cấp trong giai đoạn tới để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư theo quy định.