Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng tiếp các đoạn đường từ Thôm Luông vào Bản Giòng, Pác Củng đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

TRẢ LỜI:

Đoạn đường từ Thôm Luông vào Bản Giòng, Pác Củng có chiều dài khoảng 15km. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến đường, do nguồn vốn hạn chế nên còn khoảng 5km chưa được bê tông hóa. Ngày 30/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã có Quyết định số 497/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 280 đi thôn Bản Gioòng và thôn Pác Củng, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang đang triển khai các thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để sớm khởi công xây dựng công trình.