Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu Pác Củng sang xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng công trình được. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét lồng ghép, cân đối bố trí nguồn lực từ các chương trình, đề án đang thực hiện trên địa bàn huyện hoặc vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ xây dựng công trình, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.