Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Quy hoạch khu trung tâm xã theo tiêu chuẩn mới để thực hiện việc xây dựng nông thôn mới.

TRẢ LỜI:

Trung tâm xã Thượng Giáp nằm trong Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012 giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 của xã đã được Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 10/10/2012. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo rà soát, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển.