Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp hệ thống cột và đường dây điện 0,4 kV sang khu tổ 2 và tổ 4, hiện nay các hộ gia đình dùng cây tre làm cột kéo điện không đảm bảo an toàn.

TRẢ LỜI:

Đối với các hộ gia đình khu tổ 2, và tổ 4, (khu khỉ Bẻ, và Nà Miừ) có 27 hộ dân đang sinh sống, được cấp điện từ vị trí cột số 04, vị trí cột số 10 lộ I, sau Trạm biến áp Bản Cưởm. Hiện tại, các hộ gia đình tự đầu tư kéo đường dây từ sau công tơ (là tài sản của khách hàng) về đến nhà với khoảng cách từ 250-300m, dây được kéo trên cột tre, cột gỗ đi qua đồng ruộng dễ bị mục (nhanh hỏng). Đường dây sau công tơ là tài sản của khách hàng, do các hộ dân tự đầu tư kéo về gia đình để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện. Về lâu dài, khi bố trí được nguồn vốn, ngành điện sẽ lập phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn xã tiến hành xây dựng thêm đường dây vào đến gần các hộ dân khu khu tổ 2, và tổ 4, để phục vụ cho nhân dân.