Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở: Đẩy nhanh việc xây dựng nhà bán trú, bếp, nhà ăn cho học sinh để đảm bảo cơ sở vật chất đưa học sinh từ khối lớp 3 về trường chính học Ngoại ngữ, Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời đảm bảo tiêu chí trường bán trú. Để đảm bảo duy trì trường đạt chuẩn quốc gia đề nghị huyện, tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng khuôn viên sân trường, tường rào bao quanh và cổng trường đúng theo quy định tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

TRẢ LỜI:

Các hạng mục phụ trợ Trường PTDTBT TH& THCS Thanh Tương, huyện Na Hang đã được phê duyệt trong Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 25/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Na Hang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện năm 2022 và kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2023, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về việc điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Na Hang, giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022, trong đó có đầu điểm: "Đầu tư cơ sở vật chất Trường PTDT Bán trú TH&THCS Thanh Tương phục vụ cụm xã Thanh Tương và Thị trấn Na Hang" giao Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư; quy mô đầu tư xây dựng mới hai hạng mục chính: Nhà bán trú học sinh 02 tầng 18 phòng và nhà bếp ăn 01 tầng với Tổng mức đầu tư là 8,24 tỷ đồng. Hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đang khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật; dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và ký hợp đồng trước ngày 10/8/2023. Sau khi ký hợp đồng, Ban Quản lý sẽ đôn đốc, yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị và vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng (dự kiến trong quý IV năm 2024).