Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng tuyến đường vào vùng sản xuất kết hợp du lịch sinh thái, thôn Bản Bung, đoạn qua các thôn Yên Trung, Nà Né, Nà Đồn, Nà Làng, để nhân dân thuận lợi trong việc phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

TRẢ LỜI:

Về nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang kiểm tra, giải quyết theo quy định, kết quả: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Quyết định thu hồi đất số 482/QĐ-UBND ngày 21/10/2022, Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung kết hợp phát triển du lịch sinh thái thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:

- Tổng diện tích đất thu hồi: 19.588,7 m2.

- Tổng số hộ có đất và tài sản trên đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng dự án: 87 hộ và 01 tập thể. Tổng số tiền phê duyệt: 4.102.637.385 đồng (trong đó tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình là 3.990.311.385 đồng). Đến nay, đã thực hiện chi trả cho 86/87 hộ, với số tiền là 3.925.268.109 đồng.

- Còn 01 hộ chưa nhận tiền nhưng đã nhất trí giải phóng mặt bằng (với số tiền chưa nhận: 65.043.277 đồng).

- Tiến độ thực hiện: Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đang trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình. Dự kiến đầu tháng 7/2023 sẽ khởi công xây dựng.