Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính và hệ thống cống rãnh thoát nước, vỉa hè, lắp đèn chiếu sáng hai bên đường, đoạn từ thôn Tân Lập, thị trấn Na Hang đến thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương. Hiện nay, tuyến đường trục chính qua trung tâm xã đã xuống cấp, đường nhỏ, chưa có rãnh thoát nước và vỉa hè nên việc đi lại phát triển kinh tế của nhân dân gặp nhiều khó khăn

TRẢ LỜI:

- Tuyến đường từ thôn Tân Lập, Thị trấn Na Hang đến trung tâm xã Thanh Tương đã được đầu tư nâng cấp bằng nguồn vốn Di dân tái định cư công trình thuỷ điện Tuyên Quang (công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022). Riêng đoạn tuyến từ trung tâm xã Thanh Tương đến thôn Nà Thôm của xã, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã đề xuất với cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn JICA, do Ban Quản lý vốn nước ngoài tỉnh làm Chủ đầu tư (hiện nay đang triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư).
- Việc đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính và hệ thống cống rãnh thoát nước, vỉa hè, lắp đèn chiếu sáng hai bên đường, đoạn từ thôn Tân Lập, Thị trấn Na Hang đến thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương của cử tri là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư của tỉnh, của huyện còn hạn chế, nên chưa thể đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn hiện nay. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét đưa danh mục đầu tư nêu trên vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn tiếp theo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.