Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Quan tâm sớm đầu tư xây Trạm y tế xã, để đảm bảo việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hiện nay, Trạm y tế xã đã xuống cấp không đảm bảo việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

TRẢ LỜI:

Trạm Y tế xã Thanh Tương, huyện Na Hang đã có trong danh mục để đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa thuộc “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)” (tại Quyết định số 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/20218 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư) với số tiền 2,8 tỷ. Dự kiến triển khai đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa trong năm 2023 và hoàn thành trong năm 2024.