Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Bố trí kính phí để nâng cấp, sửa chữa hoặc đầu tư xây dựng mới trạm y tế xã đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.

TRẢ LỜI:

Trạm Y tế xã Thanh Tương, huyện Na Hang đã có trong danh mục để đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa thuộc “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)” (tại Quyết định số 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư); dự kiến triển khai đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa trong năm 2023. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế trong thời gian sớm nhất.