Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Gâm thuộc địa bàn thôn Bắc Danh và thôn Nà Coóc để Nhân dân đi lại thuận lợi.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang cũng đã có phương án đề xuất việc đầu tư xây dựng cầu qua sông Gâm sang 2 thôn Bắc Danh và Nà Coóc, xã Thanh Tương, nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, với dự kiến đề xuất quy mô xây dựng cầu thiết kế vĩnh cửu, bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017, chiều dài khoảng 150m, mặt cầu rộng 10m, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã Thanh Tương nói riêng và huyện Na Hang nói chung. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2025, nguồn lực đầu tư của tỉnh, của huyện còn hạn hẹp, chưa thể bố trí kinh phí để đầu tư công trình trong giai đoạn này, do đó Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đề xuất đưa đầu điểm xây dựng cầu cứng qua sông Gâm sang thôn Bắc Danh và thôn Nà Coóc vào danh mục đề nghị Ban Quản lý vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang vận động nguồn vốn vay đầu tư phát triển để đầu tư xây dựng trong giai đoạn tới, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.