Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Bưu điện tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Na Hang thống nhất địa điểm, sớm đầu tư xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã để hoàn thành tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

TRẢ LỜI:

Bưu điện - Văn hóa xã Thanh Tương đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm quy hoạch xây dựng tại Văn bản số 2852/UBND-TNMT ngày 11/8/2022: Vị trí: Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Quy mô diện tích khoảng 200m². Để bảo đảm thực hiện tiêu chí có “Điểm phục vụ Bưu chính” theo tiêu chí số 8 Thông tin truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và đề nghị của cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang. Trong thời gian chuẩn bị thủ tục quy hoạch, thu hồi, GPMB, xây dựng dự án; Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã tạm thời thuê 01 ngôi nhà có địa chỉ tại thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương (cách trụ sở UBND xã khoảng 200m), diện tích sử dụng khoảng 70m2 từ ngày 01/11/2020 để bố trí làm điểm BĐ-VHX, phục vụ chính quyền xã và nhân dân các dịch vụ bưu chính, viễn thông, làm nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp các dịch vụ hành chính công tại địa bàn xã Thanh Tương.