Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Về công tác quy hoạch: Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho huyện Na Hang xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông giữa huyện Na Hang với các tỉnh bạn, đường giao thông giữa các xã trên địa bàn huyện; quy hoạch các xã, khu dân cư để thị trấn Na Hang cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV theo lộ trình, kế hoạch của huyện đã đề ra. Cử tri phản ánh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang khóa XXII đã xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025

TRẢ LỜI:

Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang có vị trí địa lý tiếp giáp với các huyện của tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện đã và đang được đầu tư xây dựng, đặc biệt có tuyến đường Quốc lộ 279 kết nối với tỉnh Bắc Kạn; tuyến đường Quốc lộ 280 kết nối với tỉnh Hà Giang và hệ thống các tuyến đường nội huyện kết nối với các huyện, xã lân cận cũng được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, trong đó tập trung xây dựng, mở rộng, phát triển thị trấn Na Hang để đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, xây dựng trung tâm các xã Đà Vị, Yên Hoa đạt các tiêu chí đô thị loại V theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; dồng thời, đề xuất các danh mục công trình để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện.