Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng du lịch; có cơ chế hỗ trợ các hộ dân xây dựng các điểm dịch vụ Homestay, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... gắn với bảo vệ và phát triển rừng tạo việc làm nâng cao đời sống cho người dân trong thôn

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng du lịch:

Căn cứ thông báo kế hoạch vốn của Trung ương, hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư tới từng công trình, dự án thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư và xây dựng, bảo đảm đúng đối tượng và nguyên tắc bố trí vốn, trong đó Dự án hạ tầng du lịch thuộc khu du lịch sinh thái Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (đầu tư 100 tỷ), địa điểm đầu tư hạ tầng là xã Hồng Thái, Thanh Tương, thị trấn Na Hang do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm chủ đầu tư, đã và đang triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Trung ương xem xét cân đối hỗ trợ đủ kinh phí để sớm hoàn thiện dự án theo kế hoạch.

* Về đề nghị có cơ chế hỗ trợ dân xây dựng các điểm dịch vụ homestay, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái,... gắn với bảo vệ và phát triển rừng tạo việc làm nâng cao đời sống cho người dân trong thôn:

Trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, XVI, XVII đều xác định phát triển du lịch là một trong các khâu đột phá, với mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và là động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Căn cứ tình hình thực tế, trong giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư tham gia và hưởng lợi từ du lịch, từ đó người dân có trách nhiệm trong việc bảo về tài nguyên và môi trường du lịch, góp phần tạo việc làm nâng cao đời sống cho nhân dân.