Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Thanh Tương nói chung và thôn Bản Bung nói riêng để phát triển du lịch sinh thái nâng cao đời sống của người dân. Cử tri phản ánh, xã Thanh Tương giáp với thị trấn Na Hang, cách trung tâm thị trấn huyện Na Hang khoảng 7km nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch

TRẢ LỜI:

Thôn Bản Bung, xã Thanh Tương có tổng số 49 hộ dân, với 222 nhân khẩu, là thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của xã Thanh Tương, huyện Na Hang. Huyện Na Hang đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho thôn như: Xây dựng tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đến thôn, xây dựng đường điện, xây dựng nhà văn hóa thôn, các trường học,... Hiện nay, các dự án này đang được triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2021 để phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân thôn Bản Bung nói riêng và của xã Thanh Tương nói chung.

Để khai thác được các tiềm năng, thế mạnh về phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp hoạt động du lịch sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thôn Bản Bung, ngày 24/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Văn bản số 751/UBND-TH về xây dựng Đề án phát triển kinh tế, xã hội thôn Ban Bung, xã Thanh Tương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, các đơn vị chuyên môn của huyện đang xây dựng các nội dung và sẽ phối hợp với các ngành của tỉnh xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho riêng thôn Bản Bung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện thời gian tới.