Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đối với Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn), Na Hang (Tuyên Quang), để phát triển du lịch

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới; ban hành Kế hoạch phối hợp giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) đề nghị công nhận Di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng hồ sơ gặp nhiều khó khăn, do chưa bố trí được nguồn kinh phí.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để triển khai lập hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới.