Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động và internet phục vụ thông tin liên lạc, phát triển văn hóa xã hội cho người dân trong thôn

TRẢ LỜI:

Hiện tại, xã Thanh Tương, huyện Na Hang đã có 7 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) của các doanh nghiệp viễn thông (trong đó có 03 trạm BTS của Viettel Tuyên Quang, 03 trạm BTS của Viễn thông Tuyên Quang và 01 trạm của Tổng công ty thông tin di động MobiFone). Với đặc điểm địa hình nhiều đồi núi, địa bàn rộng, dân cư thưa, vì vậy, khả năng phủ sóng tại xã Thanh Tương vẫn còn nhiều hạn chế. Thực tế khảo sát tại thôn Bản Bung hiện không có sóng thông tin di động. Trạm BTS gần nhất cách thôn gần 6km. Trong thôn chưa có điện AC, đường đi vào thôn là đường mòn, dân cư thưa.

Trong thời gian tới, khi thôn Bản Bung có điện AC, các doanh nghiệp viễn thông sẽ lập kế hoạch để xây dựng trạm BTS tại thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang. Như vậy, sẽ tăng khả năng phủ sóng phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông cho bà con nhân dân trên địa bàn.