Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương xem xét giải quyết chế độ người có công đối với ông Vũ Văn Nghiên, thôn Yên Trung.

TRẢ LỜI:

Về việc này, ngày 14/9/2018, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có Văn bản số 3089/BCH-PCT gửi Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương, huyện Na Hang với nội dung trả lời: “Đối chiếu với quy định tại Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị về việc giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo thì gia đình ông Vũ Văn Nghiên còn thiếu 02 giấy xác nhận của người làm chứng do đó hồ sơ đề nghị khen thưởng của gia đình chưa đủ điều kiện để đề nghị khen thưởng Huy chương chiến thắng theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị”. Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương đã thông tin tới gia đình ông Vũ Văn Nghiên biết để bổ sung hồ sơ đảm bảo theo quy định.