Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường trục xã từ Yên Trung vào Nà Lộc

TRẢ LỜI:

Tuyến đường nêu trên được đầu tư xây dựng từ năm 2008. Do quá trình khai thác sử dụng đã lâu, bị xuống cấp, nhiều vị trí hư hỏng tạo thành các vũng đọng nước khi có mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Hạt Quản lý giao thông huyện Na Hang đã thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân, nhưng do hư hỏng quá lớn, vượt quá khả năng của nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên nên không thể khắc phục triệt để được các hư hỏng. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã đề xuất bổ sung tuyến đường này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện và được Hội đồng nhân dân huyện Na Hang phê duyệt tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 26/12/2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang sớm thực hiện các thủ tục cần thiết để công trình được đầu tư xây dựng trong năm 2020.