Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Xây dựng cống thoát nước ngang và gia cố các vị trí bị mưa lũ sạt lở lề đường tại 2 thôn Bắc Danh, Nà Coóc

TRẢ LỜI:

Tuyến đường huyện từ bến đò Bắc Tù - Bắc Danh - Nà Coóc, xã Thanh Tương, huyện Na Hang (ĐH.11) có chiều dài 6km đã được đầu tư xây dựng mặt đường bê tông xi măng, tuy nhiên hằng năm vào mùa mưa lũ thường bị sạt lở nền đường, lề đường, ta luy âm, đặc biệt tháng 9/2018, tại địa bàn xã Thanh Tương có mưa lớn kéo dài gây lũ lớn đã gây sạt lở nền đường và cuốn trôi cống bản Lo=1,4m tại lý trình Km 1+100 gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xác minh thiệt hại và có phương án xử lý, khắc phục.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét, cân đối bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng lại cống tại vị trí trên và gia cố một số vị trí lề đường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.