Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét xác định đất rừng dưới 15o để khoanh cấp đất sản xuất cho các hộ.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương kiểm tra, rà soát đất rừng theo đề nghị của cử tri. Kết quả, trên địa bàn xã Thanh Tương không có diện tích đất rừng có độ dốc dưới 15o chưa được giao, cho thuê để xem xét giao đất sản xuất cho nhân dân.