Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Có phương án khắc phục cầu phao qua sông vào 2 thôn Bắc Danh, Nà Coóc (hiện nay, cầu chỉ sử dụng được 4 đến 5 tháng trong một năm).

TRẢ LỜI:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân thôn Bắc Danh và thôn Nà Coóc, xã Thanh Tương, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã cấp kinh phí thực hiện việc lắp cầu phao sang 02 thôn trên từ tháng 11/2019. Tuy nhiên, việc sử dụng cầu phao chỉ trong thời gian 4 đến 5 tháng trong năm, vào mùa mưa, xả lũ,... cần phải tháo dỡ cầu phao để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện Na hang đã chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện thuê thuyền chuyên chở miễn phí phục vụ việc đi lại của nhân dân khi qua sông. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang nghiên cứu, có phương án để việc lưu thông, đi lại của nhân dân được ổn định hơn.