Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng từ thôn Yên Trung đến thôn Nà Thôm

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương tuyên truyền, vận động các hộ dân hai bên đường từ thôn Yên Trung đến thôn Nà Thôm hiến đất xây dựng vỉa hè và lắp đặt đèn đường chiếu sáng bằng nguồn kinh phí xã hội hoá.