Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét rà soát và kiến nghị điều chỉnh vị trí mốc phân loại rừng phòng hộ do mốc cắm hiện nay gần nhà dân, gây khó khăn trong việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân thôn Nà Chác, xã Năng Khả.

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Năng Khả và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, trực tiếp nghe kiến nghị của cử tri là ông Triệu Hữu Phú, Bí thư chi bộ thôn Nà Chác, xã Năng Khả, huyện Na Hang, cho biết nội dung kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX là: “Đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch một phần diện tích đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phát triển kinh tế, những diện tích trên hiện nay nhân dân thôn Nà Chác đã canh tác từ lâu và đang trồng rừng”.

Khu vực cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch một phần diện tích đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất tại thôn Nà Chác, xã Năng Khả được quy hoạch là rừng phòng hộ (theo quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang giai đoạn 2021-2030 là rừng phòng hộ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tăng cường công tác tuyên truyền kết quả quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đến cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; rà soát, thống kê diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã cần điều chỉnh quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.