Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét có chế độ phụ cấp cho Chủ tịch Hội chất độc da cam tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh

TRẢ LỜI:

Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Theo đó, trong các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội là “Tự nguyện, tự quản” và “Tự đảm bảo kinh phí hoạt động”. Hiện nay, chưa có hướng dẫn hoặc quy định của Trung ương về chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội chất độc da cam ở cấp xã nên không có căn cứ để thực hiện.