Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp trạm biến áp thôn Bản Tùn, hiện nay, điện quá yếu không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Năng Khả đang được cấp điện qua 12 trạm biến áp với tổng công suất là 1.235kVA, chiều dài đường dây trung áp là 33,924km, chiều dài đường dây hạ áp (0,4kV và 0,2kV) là 49,539 km; cấp điện lưới quốc gia cho 1.420/1.434 hộ dân trong xã.

Thôn Bản Tùn hiện đang sử dụng điện qua đường dây hạ áp sau trạm biến áp Bản Tùn công suất 100kVA-35/0,4kV, hiện tại máy biến áp chỉ vận hành được 50% công suất (dòng thực tế là 72A/144,5A dòng định mức), do vậy chưa cần thiết phải nâng cấp trạm biến áp. Kiểm tra đo điện áp tại các vị trí cuối nguồn (thời gian đo từ 18h05 ÷18h20), dùng đồng hồ vạn năng để đo tại cột cuối vị trí 23 lộ I là 220V, tại cột cuối vị trí 13-24 nhánh rẽ lộ 2 là 220V, và tại cột cuối vị trí 41 lộ 2 là 216V. Do đó điện áp tại các lộ đường dây hạ áp sau trạm biến áp Bản Tùn đủ tiêu chuẩn theo quy phạm.