Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Bổ sung 01 cán bộ quản lý cho trường Mầm non Khâu Tinh.

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao phòng, ban chuyên môn của huyện rà soát, tham mưu phương án xử lý. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đang thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý trường học. Dự kiến trong năm 2019, sẽ hoàn thành việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khâu Tinh.