Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm triển khai Dự án di dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống và sạt lở đất đá cao, vùng lõi của rừng đặc dụng thôn Tát Kẻ và khu Nà Tạng, thôn Khau Tinh theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (đầu tư làm đường; kéo điện lưới quốc gia; xây dựng hạ tầng ổn định dân cư).

TRẢ LỜI:

Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đặc biệt khó khăn thôn Khau Tinh, thôn Tát Kẻ, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28/10/2016. Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 với tổng dự toán 88.000 triệu đồng, bao gồm các hạng mục: Đường giao thông vào các khu tái định cư; công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước sinh hoạt tại 02 khu tái định cư thôn Nà Tạng và thôn Tát Kẻ. Hiện nay, đang thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trước khi triển khai thi công. Do nguồn vốn Trung ương bố trí cho Dự án giai đoạn năm 2016-2020 còn hạn hẹp nên chưa thực hiện thi công Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với bộ, ngành Trung ương, đề xuất bổ sung vốn để sớm triển khai thi công công trình.