Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư tại thôn Tát Kẻ để 30 hộ dân sống trong vùng thiên tai nguy hiểm sớm được di chuyển đến nơi ở mới an toàn (Chương trình di dân đã được phê duyệt theo Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đặc biệt khó khăn thôn Khau Tinh, Tát Kẻ xã Khâu tinh, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang).

TRẢ LỜI:

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đặc biệt khó khăn thôn Khau Tinh, Tát Kẻ, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 02/7/2018, với tổng dự toán 88.000 triệu đồng, bao gồm các hạng mục: Đường giao thông vào các khu tái định cư; công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước sinh hoạt tại 02 khu tái định cư thôn Nà Tạng và thôn Tát Kẻ. Ngân sách Trung ương bố trí cho Dự án rất hạn chế (Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 là 8.000 triệu đồng: NSTW 2.000 triệu đồng, địa phương 6.000 triệu đồng; lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2018 là 5.705,820 triệu đồng; đã giải ngân 4.096,297 triệu đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư). Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét, cân đối vốn để triển khai thực hiện theo quy định.