Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư kinh phí tu sửa, mở rộng đoạn đường xuống Bến Thủy Bản Lãm có chiều dài khoảng 100 m để phục vụ đi lại cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao Hạt Quản lý giao thông huyện Na Hang thực hiện tu sửa, đào mở rộng nền đường các vị trí bị hẹp (rộng trung bình 4m), hạ độ dọc, mở rộng bán kính đường cong nằm, đào rãnh dọc thoát nước mặt đường, rải cấp phối đá dăm mặt đường (rộng 2m, dài 108m). Hiện nay, đoạn đường trên đã cơ bản đảm bảo cho người dân đi lại.