Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư đường điện hạ thế từ trung tâm thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh xuống khu vực Lũng Tặc để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho 15 hộ dân hiện nay chưa có điện lưới quốc gia.

TRẢ LỜI:

Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Khau Phiêng, Lũng Tặc, xã Khâu Tinh nằm trong Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định khi được phân bổ vốn.