Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng lại 02 kênh mương Khuổi Ông và Phai Mạ, thôn Nà Pục hiện nay đã bị hư hỏng nặng không có khả năng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất.

TRẢ LỜI:

Đối với công trình đập xây Khuổi Ông (Nà Cặm) thôn Nà Pục: Công trình hiện đang phục vụ tưới 16,502ha lúa 2 vụ (vụ xuân 7,951ha và vụ mùa 8,401ha). Công trình nằm trong danh mục các công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang đợt 2 năm 2020 tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 29/9/2020. Hiện nay, công trình đang trình phê duyệt chủ trương đầu tưđể thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

Đối với công trình đập xây Phai Mạ, thôn Nà Pục: Công trình hiện đang phục vụ tưới 16,903ha lúa 2 vụ (vụ xuân 8,581ha và vụ mùa 8,322ha), công trình có 500m kênh bê tông mặt cắt (30x30)cm. Hiện nay, thành và đáy kênh đang bị xuống cấp, gây rò rỉ, thất thoát nước. Để công trình cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa bàn thôn Nà Pục, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đà Vị:

- Trước mắt, chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi xã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 để tổ chức sửa chữa khắc phục những hư hỏng của tuyến kênh đảm bảo cấp nước sản xuất vụ đông xuân 2020-2021.

- Về lâu dài, sau khi có chủ trương, chính sách của tỉnh tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016, tổ chức khảo sát, đo đạc, xác định chính xác số lượng, chủng loại cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn báo cáoỦy ban nhân dân huyện Na Hang tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng trong thời gian tới.