Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây nhà công vụ cho giáo viên và phòng học cho học sinh điểm trường Bản Tâng

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Năm học 2020-2021, tại điểm trường Bản Tâng, xã Đà Vị có 05 lớp, trong đó có 01 lớp ghép 3+4, và 04 phòng học là nhà xây cấp IV. Đến thời điểm hiện tại, điểm trường Bản Tâng không thiếu phòng học.

Đối với việc đầu tư nhà công vụ cho giáo viên: Giáo viên giảng dạy tại điểm trường Bản Tâng đều là người địa phương, đi về trong ngày do đó không có nhu cầu về phòng ở. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tiếp tục rà soát nhu cầu về nhà ở công vụ cho giáo viên, nếu có nhu cầu phải kịp thời giải quyết để bảo đảm việc sinh hoạt, giảng dạy của nhà trường.