Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi cho thôn Bản Tâng

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi Bản Tâng, xã Đà Vị được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2020, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa bố trí, sắp xếp được nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các cơ quan liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, lồng ghép bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn tới.