Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch xã Đà Vị để đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân, thời gian qua việc cung cấp nước bị gián đoạn liên tục, gây nhiều khó khăn cho nhân dân

TRẢ LỜI:

Dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 trong đó giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư xây dựng công trình với quy mô cấp nước sinh hoạt cho 1.367 hộ gia đình và các cơ quan trường học thuộc xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang. Hiện tại, công trình đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2020.