Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

UBND huyện Na Hang xem xét chia 7,5 ha đất đồi đã được san gạt tại khu Thôm Đắc, Ai Cao cho các hộ dân thôn Xá Thị để canh tác

TRẢ LỜI:

Ngày 14/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND thực hiện Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang năm 2020 trên địa bàn huyện Na Hang. Trong đó, đã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đà Vị phối hợp với Ban Di dân, tái định cư huyện Na Hang và các đơn vị chuyên môn của huyện lập phương án và giao đất đã khai hoang cho các hộ tái định cư và các thủ tục liên quan việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ nhận đất sản xuất khai hoang đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Dự kiến hoàn thành trong năm 2020.