Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Thực hiện việc hỗ trợ đền bù đất, cây cối, hoa màu trên đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng do việc làm đường từ thôn Phai Khằn, xã Đà Vị đi xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ xã Đà Vị, huyện Na Hang đến thác Đầu Đẳng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có chiều dài 4,9 km; điểm đầu tại thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na Hang; điểm cuối nối vào tuyến đường đã có đi thác Đầu Đẳng, xã

Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.Tuyến đường trên được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảmnghèo bền vững.

Do dự án không bố trí kinh phí để hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng các công trình theo kế hoạch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân được thuận tiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, cây cối hoa màu (nếu có) trong phạm vi thi công để bàn giao mặt bằng thi công công trình.