Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Mở đường giao thông liên xã, từ xã Côn Lôn lên xã Thượng Nông.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ trung tâm xã Côn Lôn đến xã Thượng Nông có tổng chiều dài khoảng 8,0 km, đoạn đầu tuyến có chiều dài khoảng 2 km đã được bê tông hóa (thuộc địa phận xã Côn Lôn). Đoạn còn lại dài khoảng 5 km chưa được đầu tư xây dựng; hiện nay đã có đường mòn do nhân dân tự khai phá.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang kiểm tra, xem xét đề xuất đưa tuyến đường trên vào danh mục đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 để cân đối, bố trí nguồn vốn và sớm triển khai đầu tư xây dựng theo quy định.