Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện, gắn du lịch sinh thái và dịch vụ để khai thác tổng hợp mặt nước, cảnh quan - môi trường, phát triển kinh tế và bảo vệ rừng bền vững, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế tổng hợp gồm: Nông lâm nghiệp, thủy sản - du lịch trải nghiệm - dịch vụ.

TRẢ LỜI:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định nội dung hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn nuôi cá đặc sản, cá chủ lực; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.