Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Kiểm tra, trả lời bằng văn bản cho hộ gia đình ông Trần Đức Sinh, tổ 14 về việc cùng trên một thửa đất các hộ khác được cấp giấy CNQSD đất, còn gia đình ông không được cấp và Rà soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại tổ 14 (hộ bà Trần Thị Mừng, hộ ông Ma Thế Tân…).

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, diện tích đất hộ gia đình ông Trần Đức Sinh và diện tích các hộ gia đình khác xin chuyển mục đích không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất với lý do không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh (thửa đất gia đình đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng).