Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Giải quyết dứt điểm việc các hộ tự ý đặt cống khu vực Na Lỳ gây ngập úng ruộng của một số hộ dân tổ 14

TRẢ LỜI:

Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang yêu cầu các hộ đã tự đặt cống tại vị trí đất nêu trên trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất. Ngày 09/9/2020, các hộ gia đình đã tháo dỡ cống và trả lại hiện trạng thửa đất cho ông Trần Đức Sinh.