Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét diện tích đất đã thu hồi tại tổ 13, nhưng nhà nước không sử dụng hết cấp lại cho nhân dân (hiện nay một số hộ dân đang sử dụng).

TRẢ LỜI:

Ngày 13/10/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 488/2002/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất xây dựng khu dân cư đầu cầu Nẻ, thuộc địa bàn xã Thanh Tương và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang. Quá trình triển khai thực hiện, một số hộ gia đình, cá nhân đã không bàn giao mặt bằng để xây dựng công trình trên. Hiện nay, Dự án xây dựng Khu dân cư đầu cầu Nẻ đã hoàn thành và đã được quyết toán, Chủ đầu tư không còn nhu cầu sử dụng phần diện tích đất của các hộ gia đình đã bị thu hồi tại Quyết định số 488/2002/QĐ-UB ngày 13/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích thu hồi đất xây dựng Khu dân cư đầu cầu Nẻ thuộc địa bàn xã Thanh Tương và thị trấn Na Hang (nay là thị trấn Na Hang), huyện Na Hang tại các Quyết định: số 566/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, số 26/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 và số 356/QĐ-UBND ngày 01/9/2020, đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, các đơn vị liên quan hướng dẫn các hộ gia đình thuộc diện điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.