Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Cấp kinh phí tu sửa, nạo vét tuyến mương Phai Nà, đập chứa nước Phai Nà tổ 14 thị trấn Na Hang

TRẢ LỜI:

Công trình Phai Nà được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng năm 1986, hiện nay đang phục vụ nước tưới cho 2,267 ha/năm diện tích đất trồng lúa và rau màu vụ 3 của 11 hộ dân Tổ 14, thị trấn Na Hang. Công trình hiện tại đã hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân trong vùng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, Ban Quản lý công trình thủy lợi thị trấn Na Hang chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hằng năm để tổ chức sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ của công trình.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình Phai Nà, thị trấn Na Hang theo quy định.