Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Rà soát toàn bộ việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân tái định cư thủy điện Na Hang, để trả lời và giải quyết dứt điểm tránh gây bức xúc trong nhân dân

TRẢ LỜI:

Các ý kiến, kiến nghị về bồi thường, di dân tái định cư Dự án Thủy điện Tuyên Quang đều được xem xét, giải quyết theo quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Trường hợp hộ gia đình nào còn có ý kiến, kiến nghị liên hệ trực tiếp với Ban Di dân, tái định cư huyện hoặc Ban Di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang để được đối chiếu hồ sơ, giải quyết và trả lời cụ thể.