Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tăng cường kiểm tra, giám sát khí thải trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy Antimon Lâm Bình của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu, để không làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân

TRẢ LỜI:

* Về công tác kiểm tra môi trường tại Nhà máy:

Từ đầu năm 2017 nhận được kiến nghị của cử tri thôn Bản Dạ và thôn Nà Xé xã Bình An, huyện Lâm Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương cùng Viện Công nghệ môi trường - thuộc Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam thực hiện quan trắc, phân tích đánh giá công tác xử lý môi trường của Nhà máy, cụ thể các đợt kiểm tra có kết quả như sau:

+ Kết quả giám sát môi trường lần 1 (ngày 25/09/2017). Kết quả giám sát môi trường tại khu vực nhà máy: Căn cứ kết quả phân tích một số chỉ tiêu khí thải sau hệ thống xử lý của nhà máy luyện Antimon Lâm Bình cho thấy: Chỉ tiêu khí CO và Asen tại một số vị trí vượt giới hạn theo QCVN 19/2009/BTNMT (cụ thể: Chỉ tiêu CO tại thời điểm 14h45 ngày 25/09/2017 vượt 2,26 lần, tại thời điểm 9h40 ngày 26/09/2017 vượt 6,5 lần; chỉ tiêu Asen (As) tại thời điểm 20h30 ngày 25/09/2017 vượt 13,3 lần, tại thời điểm 8h00 ngày 26/09/2017 vượt 1,9 lần; tại thời điểm 9h40 ngày 26/09/2017 vượt 2,7 lần). Ngoài ra còn chỉ tiêu Antimon (Sb) tại thời điểm 20h30 ngày 25/09/2017 có kết quả tương đối cao (xấp xỉ gần giới hạn cho phép).

+ Kết quả giám sát môi trường lần 2 (ngày 07/11/2017): Kết quả thử nghiệm một số chỉ tiêu khí thải sau hệ thống xử lý của nhà máy luyện Antimon Lâm Bình cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc, phân tích nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên chỉ tiêu khí CO lấy tại thời điểm 22h00 ngày 07/11/2017 vượt 2,1 lần và tại thời điểm 10h00 ngày 08/11/2017 vượt 2,6 lần cho phép so với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

* Về việc hỗ trợ sản xuất cho nhân dân trong khu vực ảnh hưởng:

Trong năm 2017, Công ty cổ phẩn khoáng sản Bảo Âu đã phối hợp với chính quyền địa phương xác định năng xuất lúa của nhân dân thôn Nà Xé và thôn Bản Dạ bị giảm để có cơ sở hỗ trợ các hộ dân trong sản xuất. Công ty cổ phẩn khoáng sản Bảo Âu đã hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng với số tiền 46.274.886 đồng (trong đó thôn Nà Xé là 38.038.086 đồng; thôn Bản Dạ là 8.236.800 đồng).

Sau khi xem xét Báo cáo số 233/BC-TNMT ngày 22/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 08/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 37/UBND-TNMT cho phép Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu tiếp tục quá trình chạy thử nghiệm, lắp đặt thiết bị xử lý để khắc phục xong những tồn tại về quy trình công nghệ luyện Antimon (lò luyện từ quặng Antimon ra bột Antimon và lò phản xạ từ bột Antimon ra Antimon kim loại); hoàn chỉnh quy trình công nghệ xử lý, thiết bị xử lý và hoạt động vận hành hệ thống xử lý khí thải của nhà máy luyện Antimon Lâm Bình trong thời hạn 03 tháng.

* Kết quả khắc phục của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 37/UBND-TNMT ngày 08/01/2018, Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu có Báo cáo số 43/CV-BA ngày 27/4/2018 báo cáo kết quả việc lắp đặt, hoàn chỉnh thiết bị, chạy vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy, có sự phối hợp của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Bình, Tổ giám sát số 06 do Ủy ban nhân dân xã Bình An thành lập.

- Việc lắp đặt bổ sung thiết bị hệ thống xử lý khí thải: Đã phối hợp với đơn vị tư vấn công nghệ thực hiện thi công hoàn thành lắp đặt bổ sung hệ thống thiết bị xử lý khí thải, cụ thể:

+ Lắp đặt bổ sung thêm 01 tháp xử lý khí thải với dung tích 102m3; tháp có kết cấu bằng inox với đường kính rộng 3,6m, cao 10m và được lắp đặt 30 nón phun dung dịch tạo mưa để xử lý khí thải và 03 dàn bông xé khí.

+ Lắp đặt bổ sung thêm 02 máy bơm Inox động cơ 22kW để bơm cấp dung dịch vào tháp xử lý với công suất 70m3/h/thiết bị bơm.

+ Thay mới tất cả các ống dẫn khí Ø600 từ quạt hút vào đường dẫn chính, 50m đường ống dẫn khí Ø1000 từ quạt hút đến tháp xử lý ra ống khói.

+ Lắp đặt bổ sung 01 máy nghiền tĩnh có tang nghiền Ø700, động cơ 18,5kW để nghiền vôi làm dung dịch bơm vào tháp xử lý khí.

- Việc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí và sản xuất của nhà máy:

+ Vận hành thử nghiệm hệ thống thiết bị: Sau khi được lắp đặt bổ sung và đưa vào vận hành thử nghiệm đã hoạt động ổn định. Trong thời gian vận hành thử nghiệm (từ ngày 26/01/2018 đến ngày 25/4/2018) Nhà máy có ngừng sản xuất 10 ngày để nghỉ Tết nguyên đán năm 2018 và tạm ngừng vận hành thiết bị 02 lần để kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và bổ sung thêm 02 bóng xé khí vào tháp xử lý nhằm tăng hiệu suất xử lý khí thải của tháp (lần 01 ngày 23/3/2018, lần 02 ngày 30/3/2018).

+ Về sản xuất sản phẩm: Trong thời gian vận hành thử nghiệm nhà máy đã sản xuất được 64,545 tấn bột Sb2O3 và 54 tấn Antimon kim loại 99,65% Sb.

* Về kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam tiến hành quan trắc, phân tích, giám sát môi trường của Nhà máy vào ngày 08/7/2018 với 02 công đoạn sản xuất từ quặng antimon ra bột antimon và từ bột antimon ra antimon kim loại. Đoàn kiểm tra thực hiện quan trắc lấy mẫu, phân tích (06 mẫu khí thái; 08 mẫu không khí xung quanh; 02 mẫu nước thải), có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương và đại diện của nhân dân thôn Bản Dạ và thôn Nà Xé, xã Bình An.

Kết quả phân tích do Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam thực hiện có kết luận như sau:

- Chất lượng môi trường không khí xung quanh: Các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất của nhà máy: Các chỉ tiêu quan trắc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép so với Quyết định 3733/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- Chất lượng khí thải: Kết quả thử nghiệm một số chỉ tiêu khí thải sau hệ thống xử lý của nhà máy luyện Antimon Lâm Bình cho thấy các chỉ tiêu quan trắc, phân tích nằm trong giới hạn cho phép so với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- Chất lượng nước thải: Đối mới mẫu nước thải sau khi qua ao lắng chảy  ra suối có các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép so với      QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.