Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đề nghị xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình có tên trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang như: (Tấm nắp rănh thoát nước phía trước và phía sau khu tái định cư thôn Tiên Tốc; đường bê tông từ trung tâm xã vào thôn Nà Coóc khoảng 400m; đường bê tông vào khu nghĩa trang thôn Tiên Tốc), để người dân ổn định đời sống

TRẢ LỜI:

Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng có trong danh mục đầu tư tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đến nay chưa được triển khai thực hiện là do khó khăn về nguồn vốn. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm tham mưu, bố trí kế hoạch vốn phù hợp để thực hiện các nội dung của Dự án khi được Chính phủ bố trí nguồn vốn.