Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Trả lời bằng văn bản cho cử tri Lộc Văn Chung, sinh viên học hệ cử tuyển tốt nghiệp ra trường về tỉnh không bố trí việc làm, tham gia thi tuyển 02 kỳ, nhưng đều không trúng tuyển, muốn rút hồ sơ để đi xin việc, Sở Nội vụ yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng tiền đào tạo mới cho rút hồ sơ

TRẢ LỜI:

Tại Điều 23, Luật Viên chức và Điều 39, Luật Cán bộ, công chức, quy định về phương thức tuyển dụng công chức, viên chức “Việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển”.

Tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, quy định:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.

3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại khoản 2, Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.”

Theo quy định nêu trên, tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Nội vụ đã chuyển hồ sơ tốt nghiệp đại học của cử tri Lộc Văn Chung theo nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển vào làm viên chức của vị trí việc làm Kỹ sư phụ trách công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tân Trào và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, khi tham gia xét tuyển viên chức tại Trường Đại học Tân Trào và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cử tri Lộc Văn Chung không trúng tuyển theo quy định. Việc cử tri Lộc Văn Chung có ý kiến, kiến nghị Sở Nội vụ yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng tiền đào tạo mới cho rút hồ sơ là không có căn cứ vì Sở Nội vụ chưa nhận được đơn hay văn bản xin rút hồ sơ cử tuyển của cử tri Lộc Văn Chung; đồng thời, Sở Nội vụ cũng không có văn bản hay ý kiến yêu cầu cử tri Lộc Văn Chung phải nộp 200 triệu đồng tiền đào tạo mới cho rút hồ sơ cử tuyển.

Theo hồ sơ, cử tri Lộc Văn Chung tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên ngày 27/11/2016, đến nay, đã hết thời gian chờ thông báo xét tuyển theo quy định là 12 tháng (kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp) nên không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.